FaasLAB

Vanuit FaasLAB werk ik als zelfstandig interim bestuurder en/of adviseur in het onderwijs.

Goed leiderschap
● Doelen scherp
● Begin aan de basis
● Gaan voor win/win
● Eerst begrijpen dan begrepen worden
● Verschillen waarderen
● Proactief zijn

Goed bestuur
● Vertrouwen & glashelder delegeren
● Strakke P&C draaien – kort cyclisch
● Richtinggevende & gedeelde visie
● Professionalisering & kwaliteit centraal
● Altijd leren & ontwikkelen

De opdrachten waar ik nu aan werk of recent heb gewerkt
● Van 1 april 2021 tot 1 november 2022, in samenwerking met B&T, actief als interim-adviseur bij Bartiméus Onderwijs. Herijken onderwijsvisie en actualiseren managementstatuut.
● Najaar 2021 workshops en trainingen bij verschillende Atletiekverenigingen.
● Schrijven en publiceren van het boekje: “10 KILOMETER HARDLOPEN.”
● Dagvoorzitter 3e Thuiszitterscongres, verplaatst van 2020 naar 2021, programmering congres en webinars Logavak.
● Schrijven en publiceren van het boekje: “Hoe word ik een goede hardlooptrainer? Didactiek van een effectieve duurlooptraining.”
● Projectleider herstelopdracht/bestuursmanager onderwijs a.i. voor de schoolstichtingen van Pluryn (via B&T en i.s.w.m. de PO-raad) van 15 december 2019 tot 15 september 2020.
● Dagvoorzitter 2e Thuiszitterscongres, 27 juni 2019, in het Spant in Bussum.
● Dagvoorzitter Jaarcongres van Brede school naar Kindcentrum, 15 mei 2019, Jaarbeurs in Utrecht.
● Interim directeur-bestuurder van Onderwijsgroep Buitengewoon te Venlo via B&T van 1 mei 2018 tot 1 juli 2019.
● Spreker/inleider Landelijke Studiedag – De menselijke kant van calamiteiten van het Euregionaal Congresburo in Zwolle op 17 mei 2018.

FaasLAB
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71593799.
Contact via het contactformulier van deze website.