Hoe ziet het speciaal onderwijs er uit in 2026?

      Reacties uitgeschakeld voor Hoe ziet het speciaal onderwijs er uit in 2026?

Special education is a service not a place.

Samenvatting
Samen met Bert Reuvecamp schreef ik het artikel ‘Hoe ziet het speciaal onderwijs eruit in 2026?’
In dit artikel verkennen we de toekomst van het speciaal onderwijs. Eerst komt aan de orde wat passend onderwijs nu precies inhoudt en wat de onderwijskundige agenda van het Nederlandse onderwijs omvat. Dan gaan we in op de zogenaamde 21e Century Skills, de veronderstelde vaardigheden die leerlingen van nu nodig hebben voor de toekomst van straks. Als we die ook als leidraad gebruiken voor de ontwikkeling van het curriculum van het speciaal onderwijs, dan zal dat vragen om meer gepersonaliseerd en gediffentieerd leren. Dat heeft consequenties voor de rol van de leraar, voor de onderwijskundige agenda van het speciaal onderwijs en voor de organisatie van dat onderwijs.

Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Over de auteurs
drs. Maarten Faas was voorzitter van het college van bestuur van de Ambelt, een organisatie met scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in de regio Zwolle en Apeldoorn.
Bert Reuvecamp Mcm is stafmanager kwaliteit en innovatie bij de Ambelt.

Download het hele artikel:
Hoe ziet het speciaal onderwijs er uit in 2026?