Curriculum vitae Maarten Faas

      Reacties uitgeschakeld voor Curriculum vitae Maarten Faas

Zorg & Onderwijs
Voordat ik op 1-1-2018 voorzitter van het bestuur van de FBZ werd, was ik voorzitter van het College van bestuur van Orthopedagogisch centrum De Ambelt in Zwolle. De Ambelt is een organisatie voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Ambelt geeft kinderen en jongeren met psychiatrische en/of gedragsproblemen onderwijs en (ambulante) begeleiding en wil een expertisecentrum zijn op dat gebied. Qaulitate qua maakte ik deel uit van verschillende besturen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs zowel in het PO als VO. Ook was ik lid van de Arbeidsvoorwaardencommissie van de PO-raad en lid van het bestuur van de Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO).

Loopbaan – Jeugdzorg
Na mijn studie maatschappelijk werk en klinische & orthopedagogiek in Utrecht en Leiden heb ik gewerkt in de jeugdzorg. Aanvankelijk als manager in de crisisopvang & crisisinterventie in de regio Den Haag. Hierover schreef ik ook een opleidingsboek.
In de jaren 90 was ik directeur van twee medische behandelcentra voor jonge kinderen met ontwikkelings-, pedagogische en medische problemen. Tussen 2002 & 2006 was ik bestuurder van Trajectum in de provincie Utrecht, een specialistische organisatie voor jeugdzorg.
In de periode 2006 tot 2010 was ik bestuurder van de Leo Stichting Groep, een grote organisatie voor jeugdzorg in de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.
Bij deze laatste organisatie had ik een functiecontract voor vier jaar. Toen dit afliep heb ik er bewust voor gekozen om een sabbatical periode te nemen en te gaan reizen door de Himalaya en Oost-Afrika.
In de jeugdzorg heb ik op landelijk niveau binnen de brancheorganisatie bestuurlijk geopereerd, als lid van het branchebestuur Jeugdzorg Nederland en als voorzitter van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg en voorzitter van het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties in de jeugdzorg.

Interim-manager & adviseur
Van 1 mei 2018 tot 1 juli 2019 was ik interim directeur-bestuurder Onderwijsgroep Buitengewoon in Venlo.
Tussen eind 2019 en eind 2022 deed ik opdrachten als interim bestuursadviseur/manager bij Plurijn Onderwijs en Bartiméus Onderwijs in samenwerking met B&T Onderwijsadviesbureau.
Vanaf het najaar 2010 werkte ik als interim-manager en adviseur. Ik was een half jaar interim-directeur van het Regionaal Expertise Centrum (REC) ’t Gooi Utrecht West-Veluwe. Een REC is een wettelijk verankerd samenwerkingverband van elf scholen voor speciaal onderwijs. Het ging om cluster-4 scholen (kinderen met psychiatrische en gedragsstoornissen). Ook voerde ik een aantal adviesopdrachten in het domein van de jeugdzorg uit.

Maarten Faas bouwen aan innovatie en kwaliteit

Publiceren
Vanaf de jaren 90 heb ik een hele reeks artikelen gepubliceerd in uiteenlopende vaktijdschriften over diverse onderwerpen over het brede domein van de orthopedagogiek, jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs. Ook schreef ik twee boeken. Eén over crisishulpverlening in de jeugdzorg en één over het thema ‘meten is weten’, de evidence based hulpverlening.
Recent heb ik de biografie gepubliceerd over dr. Philips Christiaan Visser, de bekende Nederlandse alpinist, expeditieleider, ontdekkingsreiziger en diplomaat.
Ook schreef ik over hardlopen drie boeken en veel artikelen.
Publicaties jeugdzorg, onderwijs en orthopedagogiek.
Publicaties hardlopen.
Publcaties geschiedenis.
Publicaties bergsport en alpinisme.

Bergsport & alpinisme
Ik ben een gepassioneerd alpinist. Ik klom en trok in heel Europa; Alpen, Schotland, Noorwegen, in Oost-Afrika; Kilimanjaro, Mount Kenya en in de Himalaya; Nepal, India en Tibet. Ik houd een website bij van deze activiteiten en schreef voor bergsporttijdschriften, o.m. de Hoogtelijn, regelmatig artikelen over allerlei onderwerpen rond de bergsport. Ik geef soms lezingen of workshops/trainingen (bijvoorbeeld: ‘met kinderen naar de bergen’, ‘klettersteigen’, ‘reddingstechnieken’).
Bekijk mijn website over bergsport en alpinisme.

Op de top van de Kilimanjaro hoogste berg van Afrika (5895 meter)

Hardlooptrainer
Ik ben een fervent hardloper. Ik ben in het bezit van een trainerslicentie looptrainer van de Atletiekunie en ben gekwalificeerd praktijkbegeleider. Als zodanig ben ik actief bij de hardloopvereniging Run2gether in Ede.
Bekijk de website van Run2gether.

Persoonlijk
Ik ben gehuwd, heb drie prachtige dochters en inmiddels twee heerlijke kleindochters en drie kleinzonen.